Een goede planning, een snelle uitvoering, het leveren van kwaliteit in producten en dienstverlening en een flexibele opstelling: dat zijn belangrijke pijlers van Bouwbedrijf Hoogland BV.


Met een relatief klein team van medewerkers wordt efficiënt gewerkt en dat komt tot uitdrukking in een hoge productie-snelheid.

Binnen de platte organisatiestructuur heeft iedereen z´n eigen taken en verantwoordelijkheden. Korte communicatie-lijnen zorgen voor een optimaal contact onderling en met de opdrachtgevers.

Mede hierdoor kan flexibel worden ingesprongen op actuele situaties op de werkvloer. Maar ook de aanwezigheid van een eigen timmerfabriek heeft duidelijke voordelen.

De planning en logistiek zijn uitstekend op elkaar afgestemd, zodat geen onnodige vertraging ontstaat. Afspraken kunnen hierdoor stipt worden nagekomen en dat wordt door de klant op prijs gesteld.