• Uitbreiding van de woning
  • Een serre of aanbouw,
  • Verbouwingen in het kader van de WVG
  • Onderhoud in en aan de woning
  • Bouw van een garage of dakopbouw


  • En natuurlijk nog tal van andere werkzaamheden. Als u plannen heeft voor welke verbouwing of uitbreiding dan ook, dan maken we samen met u een plan van aanpak, waarin we alle afspraken helder en overzichtelijk op papier zetten.

    Als klein bedrijf zijn we, mede op basis van een jarenlange ervaring ´bouw-breed´, van veel markten thuis. Dat komt tot uitdrukking in het hele traject van samenwerking met onze opdrachtgevers. Van een eerste oriënterend gesprek tot en met de oplevering en uiteraard in de geleverde kwaliteit.