De jarenlange ervaring in verbouw, onderhoud en nieuwbouw blijkt van grote waarde in de praktijk van alledag. Juist als het gaat om verbouwingen in en aan de woning, wordt veel gevraagd van de mensen die dit moeten uitvoeren.


Bewoners willen zo min mogelijk gestoord worden in hun dagelijkse werkzaamheden, er moet rekening gehouden worden met een bestaande situatie en mensen willen niet te lang in de rommel zitten. Maar ook is het nodige vakmanschap, creativiteit en flexibiliteit vereist. Door zich binnen het bouwbedrijf volledig te richten op de verbouw en upgrading van woningen, is Hoogland als geen ander thuis in dit specialistische segment.

Duidelijke offertes, scherpe prijsafspraken, korte ´wachttijden´, oplevering volgens afspraak en een gegarandeerde kwaliteit. Dat zijn zaken die bij Hoogland alle aandacht krijgen.